danskundervisning for udlændinge

& tyskundervisning

 

» Tyskundervisning online  -  Danskundervisning online

Uanset om du bor i Aalborg, Århus, Esbjerg, Vejle, Odense, København, Roskilde, Næstved eller et andet sted - nu kan du GÅ de få skridt til din tyskundervisning eller din danskundervisning 
hos Ursula Behrle.


 
Du har ikke så meget tid til at lære sprog? 
•Â  Du bor alt for langt væk? 
  Du synes af og til, du får for lidt hjælp til dit fremmedsprog?

Du leder altså efter et yderst fleksibelt sprogkursus, der tids- og prismæssigt er en reel mulighed for dig? Muligvis leder du efter et skræddersyet online-sprogkursus hos Ursula Behrle. 


Online-sprogkurser er som "traditionelle" sprogkurser:

  Vi taler sammen over nettet.
  Har du et webcam, så kan vi også se hinanden. 
  På en fælles "tavle" på din og min PC-skærm kan du og jeg samtidig læse/skrive. 
  Filer med opgaver - eller links dertil - mailer vi til hinanden - og efterfølgende arbejder du videre 
   med dem, alene eller sammen med mig. 
  Lærebøger, opgavehæfter, tekster fra dit arbejde, faglitteratur, grammatikbøger osv. supplerer 
   "på traditionel vis" sprogundervisningen efter behov. Arbejdet med disse materialer foregår så bare 
   online. 


For dig har det mange fordele: 


 
Online-sprogkurser er yderst fleksible. 
  Online-sprogkurser kan finde sted hvor som helst. Hjemme hos dig eksempelvis, i dine vante  
   omgivelser, hvor du har alle materialerne ved hånden. Det kan spare dig for en masse unødvendig 
   stress. Kun et par skridt - og du er til sprogundervisning hos mig. 
  Der er ingen omkostninger til transport og overnatning. 
  I modsætning til traditionelle sprogkurser muliggør online-sprogkurser hyppigere, men kortere  
   indlæringsenheder. Pædagogisk set er det for mange en god løsning, fordi man holder sig "i god 
   form".  

Masser af anvendelsesmuligheder:

  Online-sprogkurser kan f.eks. supplere dit selvstudium eller dit aftenkursus. Online-sprogkurser 
   er velegnede til at træne den flydende samtale - eller til at arbejde med udtalen. På alle niveauer 
   af sprogindlæringen er det meget effektivt. 
  Gennem online-sprogkurser kan du også få værdifuldt individuelt feedback i forbindelse med dit  
     skriftsprog og den grammatiske korrekthed. 

Og teknikken?

Det du har brug for er en internetforbindelse, en mikrofon, højttalere og evtl. et web-kamera (webcam).

Intro-Møde online


Før kursusstart holder vi et gratis online-møde for at afprøve teknikken og de forskellige muligheder, som online-sprogkurser kan byde på, således at du ved kursusstart er vant til situationen. 

Dine individuelle behov er i centrum

For mig som sproglærer er det det helt afgørende ved online-sprogkurser, at den personlige kontakt bevares - trods teknikken. Derfor lægger jeg også her stor vægt på, at mine online-sprogkurser er tilpasset dine individuelle behov. Og lige som mine almindelige sprogkurser gennemføres også online-kurserne for enkeltpersoner eller mindre grupper. 

Webdesign: pjweb.dk 2006

    Ursula Behrle  ·  Rosningevej 10  ·  DK-4953 Vesterborg  ·  tlf.: +45 5493 9303  ·  info@tyskkursus-danskkursus.dk